Köszöntő, a Cisco Hálózati Akadémia bemutatkozása

Üdvözöljük a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Cisco Hálózati Akadémia, Oktatóképző Központ és Akadémiai Támogatóközpont oldalán!

Iskolánk 2000-ben, a magyarországi Cisco Akadémiák kezdetekor kezdte meg az oktatást lokális akadémiaként, 2006 óta már regionális akadémiaként működtünk, több környező akadémia támogatójaként és oktatóképzőjeként. 2012-ben a Hálózati Akadémia rendszer átalakult, a korábbi regionális akadémiák megszűntek, funkciójukat új intézmények látják el. Az oktatóképzés feladata az Oktatóképző Központoké lett, Akadémiánk megpályázta az új szerepet, 2012. március 14-én a 3 magyar Oktatóképző Központ (ITC) egyike lettünk. Helyi oktatóink a hozzánk csatlakozott külső oktatókkal és az ország többi oktatóképző jelöltjével együtt felkészülve átesett a Cisco minősítő eljárásán és teljesítették az Oktatóképző Központ összes elvárását. A legutóbbi mérföldkő az Akadémiai Támogatóközponttá (ASC) válás volt 2013-ban.

Több célunk is van: középiskola mellett működő Akadémiaként a feladatunk továbbra is középiskolai diákok oktatása az akadémiai tananyagból, de mindenkinek tartunk tanfolyamot, aki korszerű hálózati ismereteket szeretne. Ezen túl fontos feladatunk Oktatóképző Központként - elsősorban középiskolai - tanárok oktatóképzése az országon belül és kívül egyaránt, Akadémiai Támogatóközpontként pedig a többi támogatóközponttal együtt a magyarországi akadémiai hálózat üzemeltetése, fejlesztése és támogatása.

Az intézmény bemutatása

A fennállásának 110. évfordulóját nemrég ünneplő intézmény egész története alatt sikerrel szolgálta Győr városának és környékének iparát. Iskolánk megalapításától kezdve az iparoktatás fellegvárának számít, sok kiváló szakember került ki az iskolánkból.

Az alapítástól eltelt időben több olyan változás történt, amelyek meghatározták az iskola fejlődését, ilyen volt a felsőipari oktatás megkezdése, az érettségi bevezetése, a technikusképzés megindulása, majd a világbanki képzés beindítása.

A gépész képzés volt az a terület, amelyik az iskola arculatát a kezdetektől napjainkig meghatározta, Győrött még ma is sokan így nevezik: "a gépipari". A szakmai oktatásunk mindig követte az ipari változásokat. A változások között valószínű a legjelentősebb korszerűsítés a 80-as évek elején kezdődött. Mérföldkő volt az első számítógép megjelenése az iskolában, elkezdődött a számítástechnika műszaki alkalmazása, ami rohamos léptekkel haladt előre, napjainkra elérve a felhasználók által elvárt szintet.

A fejlesztésnek új lendületet adott az "első" Világbanki program indulása 1992-ben, ami az anyagi fejlesztési lehetőségeken kívül, többek között iskolánkban a szerkezetváltást is elindította. Mi olyan szerkezetváltást valósítottunk meg, amilyent az országban csak igen kevesen vállaltak fel. A gépész képzést kiegészítettük számítástechnikával, amiből a Világbanki támogatással kifejlesztettük az informatikai szakot. Felvettük az elektronika és kereskedelem-marketing szakot is, mert a négy együtt kell, hogy egy iskolában jelen legyen. 1996-ban iskolánk az Európai Minőségbiztosítási Modell EFQM szerinti minőségbiztosítást hajtotta végre. 1998-ban újra pályáztunk a Világbanki programra, amelynek célja a piacorientált kompetencia alapú szakmai képzés. 1999-ben az iskola elnyerte a Comenius 2000 nevű az Oktatási Minisztérium által kiírt minőségfejlesztési programot, melynek során 2002. 06. 07-én az ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított minőségfejlesztési rendszert alkalmazó szakképző intézménnyé váltunk.